top of page

Group

Public·29 members
Hoàng Đào
Hoàng Đào

Plan De Restructurare Si Redresare Financiara


Plan de restructurare si redresare financiara
Un plan de restructurare si redresare financiara este un document care prezinta masurile pe care le va lua o societate comerciala pentru a depasi o situatie de dificultate economica, a reduce datoriile si a reveni la profitabilitate. Acest plan poate fi solicitat de catre organele fiscale, creditorii sau instantele de judecata, in functie de caz, pentru a verifica viabilitatea afacerii si a acorda facilitati sau protectie legala.


DOWNLOAD: https://arfesztishi.blogspot.com/?gd=2w4dZu


Pentru a intocmi un plan de restructurare si redresare financiara, este necesar sa se urmeze urmatorii pasi:  • Analiza situatiei financiare actuale a societatii, inclusiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, fluxul de numerar, gradul de indatorare, rata de rentabilitate etc.  • Identificarea principalelor cauze ale acumularii datoriilor si ale scaderii performantei economice, precum conjunctura nefavorabila a pietei, concurenta acerba, management defectuos, cheltuieli excesive, lipsa de lichiditati etc.  • Stabilirea obiectivelor si strategiilor de restructurare si redresare financiara, care pot include reducerea costurilor, optimizarea proceselor, diversificarea activitatilor, retehnologizarea, atragerea de noi surse de finantare, renegocierea datoriilor etc.  • Elaborarea unui plan de actiune detaliat, care sa cuprinda masurile concrete pe care le va implementa societatea pentru a atinge obiectivele propuse, termenele si responsabilii pentru fiecare actiune, indicatorii de monitorizare si evaluare a rezultatelor etc.  • Prezentarea planului de restructurare si redresare financiara catre organele fiscale, creditorii sau instantele de judecata, in functie de caz, pentru a obtine acordul acestora si a beneficia de facilitati sau protectie legala.
Un plan de restructurare si redresare financiara trebuie sa fie realizat cu profesionalism si competenta, avand la baza date reale si verificabile, precum si proiectii realiste si sustenabile. De asemenea, planul trebuie sa fie adaptat la specificul fiecarei societati comerciale si la conditiile pietei in care aceasta activeaza. Pentru a intocmi un astfel de plan, este recomandat sa se apeleze la serviciile unui expert independent in domeniul financiar-contabil sau juridic.


Pentru mai multe informatii despre planul de restructurare si redresare financiara, puteti consulta urmatoarele surse:  • [Restructurarea obligațiilor bugetare. Plan și testul creditorului privat]  • [MODEL plan redresare1]  • [D.G.R.F.P. GALATI IUNIE 2014 - ANAF]  • [Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1 Cod :013975 Bucuresti ... - Romaero]  • [Plan De Restructurare Si Redresare Financiara]
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page